септември 15, 2022

Смъртен случай по време на работа и обезщетение за роднините

Каквато и работа да работите винаги има скрити рискове. Трудовите злополуки не се срещат всеки ден, но случат ли се трябва да знаете правата си. Ако не знаете своите права няма да може да се възползвате от възможността за отпуски, обезщетения и т.н.

Обикновено трудовите злополуки водят до временна нетрудоспособност, постоянна трудоустроеност или пък до инвалидизация, но има и случаи, при които злополуката може да доведе до смърт.

нараняване при работа

В ситуация на смърт при трудова злополука трябва да знаете няколко неща около получаването на обезщетение като например кой може да го получи, какъв е размера на обезщетение, какво е по различното при него и кой може да ви помогне за получаването му.

Какъв може да бъде размера на обезщетението за смърт при трудова злополука?

Както размера на обезщетението за счупен крайник или пък друга травма няма точен размер, така и размера на обезщетение за смърт при трудова злополука няма точно определена цена. Има много основни и странични фактори, които се взимат под внимание при изчислението на сумата, която трябва да бъде получена при настъпила смърт по време на работа.

На първо място е важно злополуката да бъде квалифицирана като трудова, защото ако тя не е счетена за такава няма да може да бъде получено обезщетение. За да става на въпрос за трудова злополука трябва случилото се да бъде по време на работният процес и дейността, извършвана от починалото лице да бъде в полза на компанията или фирмата, за която е работил.

За трудова злополука може да се говори и когато смъртта е настъпила докато лицето е отивало или се е връщало от работното място до дома си, до местата за хранене на служители или пък до местата за получаване на работните заплати и бонуси. Ако при тези обстоятелства е настъпила смъртта ще може да бъде получено обезщетение.

одобрение

След като всичко е наред около изясняването на случилото се е добре да знаете за какво точно се получава обезщетението и какви вреди покрива то. Когато става на въпрос за смърт след трудова злополука трябва да се поясни, че тя може да е настъпила няколко дена или седмици след злополуката. През това време в следствие на някаква травма може да има усложнения и да настъпи смърт.

Човекът, на който ще бъде изплатено обезщетение има право да получи такова за всички претърпени финансови и неимуществени вреди. Към финансовите спадат всички направени разходи за лечението, покупката на лекарства и медикаменти до настъпването на смъртта. Тук ви съветваме да си събирате и съхранявате всички касови бележки и фактури, за да може да удостоверите, че сте извършвали плащания.

Кой има право на обезщетение при починал роднина?

Обезщетение за смърт на роднина при трудова злополука може да бъде получено най-вече от съпруг/съпруга, дете или пък майка и баща. След тях обезщетение може да получат братя, сестри, баби, дядовци, хора живели с починалото лице на семейни начала или пък други роднини, само ако се установи трайна връзка помежду им. Ако има някакъв проблем с доказването на връзка с лицето е нужно да потърсите помощ от някого, който разбира и може да ви помогне.

От кого може да получим адекватна помощ за обезщетение при смърт на работното място?

Във всеки един град има много институции, които са в помощ на гражданите, но ако нямате представа къде да отидете ще ви трябва малко помощ. Ние ще ви посъветваме да потърсите професионална помощ от адвокат, който е имал и има опит с трудовите злополуки, получаването на обезщетение при травма и смърт. Ако мислите, че няма да се справите и няма кой да ви помогне, то отделете някакви средства за адвокат и бъдете сигурни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram