юни 7, 2021

Претърпях трудова злополука на строителен обект. Какво да правя?

Строителството е една от опасните професии, с която можем да се захванем. При нея има доста трудови злополуки, които могат да бъдат доста опасни за здравето ни. Всичко това може да се потвърди чрез данните от Инспекция по труда, които сочат, че сектор Строителство е сред най-рисковите сектори.

Тук най-чести злополуки могат да бъдат падане от високо, злополука с тежки предмети или строителни материали. В тази статия ще научите какво на правите при трудова злополука на строителен обект и какви са вашите права.

злополука на строителен обект

Въпреки всичко казано досега, хиляди строителни работници се отправят към работните си места всеки ден. Може би повечето от тях знаят колко сериозна е работата им, но трябва да знаят и, че имат права, които могат да бъдат защитавани. Права имат и близките на пострадалите или на починали работници в следствие на трудова злополука.

На първо място може да ви бъде дадено обезщетение за пострадал при трудова злополука. Това обезщетение е финансово и се осигурява, за да бъде максимално лесно и бързо възстановяването на пострадалия.

Кой има право на обезщетение при такъв тип злополука?

На първо място е самият работник, който е пострадал при извършване на дадена дейност, на път към работа или на път към вкъщи. На второ място са неговите роднини, но ако работникът е починал след претърпяна трудова злополука. Всяка една страна трябва да знае и търси своите права без да отстъпва назад.

обезщетение при злополука

Какво да правим при случила се трудова злополука?

Злополуката трябва да бъде квалифицирана като трудова, както и да бъде квалифицирана като лека, средна или тежка телесна повреда. Това може да бъде направено по реда на Кодекса за социално осигуряване. Работодателят ви трябва да уведоми НОИ, но ако не го направи, то вие трябва да го направите в срок от една година след случилото се.

След уведомяването на НОИ ще бъде извършено разследване на злополуката заедно с Инспекцията по труда. След цялото разследване ще бъде определена злополуката като трудова или не като трудова. Ако не сте доволни от разпореждането, то вие имате срок, в който може да обжалвате решението.

За какво можем да получим обезщетение?

Работодателят на пострадалия работник дължи обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди. Има и случаи, в които работодателят трябва да плаща и пенсия на пострадалият работник.

При последващи влошения на здравето на пострадалия, обезщетението може да нарасне, но това става само когато влошаването е в следствие на случилото се.
- към неимуществените вреди спадат всички болки и страдания, чиято стойност може да се определи само в съда;
- към имуществените вреди спадат разходите за лечението и лекарствата, които пострадалият е похарчил.

ВАЖНО:

Когато вина за случилото се има и пострадалият поради невнимание по време на работа, размерът на обезщетението може да бъде намалено. Това се случва само при установяване на такова невнимание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram