Пострадали при трудова злополука

Ако сте пострадали по време на работа и имате средно или тежко телесно увреждане заявете Безплатна консултация с нас и своете финансово обезщетение. 

Бърза и Безплатна онлайн консултация: 

Свържете се с нас бързо и лесно и задайте вашите въпроси и ние ще ви помогнем. Нужно е само да изберете метода чрез който да се свържете с нас само чрез един клик напълно безплатно:

Свържете се с нас

Първо е нужно да се свържете с нас чрез телефон, Viber, Whatsapp,Messenger, Mail

Опишете случая

Запознайте ни със случая, за целта е нужно да ни опишете всичко в детайли как се е случил инциденти и при какви обстоятелства. Хубаво е и да ни изпратите снимков материал на документи като епикризи и т.н.

Безплатна консултация

Насрочваме ден и час за лична среща или онлайн консултация ако не е удобно да се срещнем лично. Всичко това е напълно безплатно и без да ви обвързва с каквито и да е ангажименти към нас.

Поемаме случая

След като сме се запознали с вас и вашият случай и сме обяснили всичко можем да поемем случая на момента стига да прецените, че ние сме вашите хора :)

Подай ръка предлага само най-доброто обслужване!

Ние сме първата по рода си онлайн платформа създадена с цел да помага изцяло на хората пострадали при катастрофа 

С нас е сигурно

Подай ръка предлага 100 % конфиденциалност на всеки поет случай и пълна сигурност както на клиента така и на неговите близки. Вашата сигурност е важен приоритет за нас.

С нас е лесно

Ние сме водещи в делата при злополуки при птп с хиляди спечелени дела зад гърба си и отъпкани пътеки затова с нас нещата ще се случат лесно и бързо.

Имаме най-добрия екип

Смело можем да кажем, че разполагаме с най-добрия екип от специалисти и адвокати с дългогодишен опит в воденето на застрахователни и наказателни дела при случай на катастрофи (птп).

Водим дела и в чужбина

Ако сте пострадали извън България ние ще ви помогнем имаме екипи и адвокати в почти всички държави нужно е само да се свържете с нас.

Без излишни разходи и плащания

Ние не искаме никакви пари напред на нашите клиенти. Подай ръка взема своето възнаграждение само след като клиента получи вече своето обезщетение. Ние се стараем да постигнем максималните цели на всеки поет случай. За нас най-важна е репутацията и дългосрочната работа. Затова сме вече над 10 години №1 в България.

Ето 

Защо да изберете нас

Водена изцяло от нас статистика натрупана с нашият опит и работа през годините не се задължаваме с никаква отговорност спрямо 3-ти страни към дадените данни.
Успех на случаите поети от Подай Ръка
96%
Успех на хора поели сами да водят съдебните дела
27%
Успех на други Асоциации
75%
Успех на случай предоставени на не специализирани адвокати
4 0 %

Добър адвокат при трудова злополука

Изключително важно е за всеки да намери наистина специализиран и добър адвокат при започване на дело за финансово обезщетение при злополука по време на работа

Жертва на трудова злополука

Независимо дали работим в частния сектор или на държавна работа, дали сме работници или служители, никой от нас в нито един момент на работата си не е застрахован от това да стане жертва на трудова злополука.
Инцидент може да се случи на всеки по всяко време докато изпълнява служебните си задължения и той да пострада по-леко или тежко и дори да загине в злополуката.
Жертва на инцидент можем да станем както в завод, така и в административна сграда, по време на служебно пътуване или дори докато си чакаме на опашка заплатата в предприятието.

Какво е трудова злополука

Трудовата злополука по закон е всяко едно внезапно увреждане на здравето ни, което се е случило по време или във връзка и по повод на извършвана от нас. За такава се смята и всеки инцидент по време на всякаква работа, която сме извършили в интерес на фирмата си.
При тези инциденти може да ни бъдат причинени временно състояние на неработоспособност, трайно намаляване на работоспособността, дори смърт.
За трудови се считат и злополуките, които са се случили с нас по редовния ни път на отиването или връщането до и от нашето работно място, до мястото, където живеем, до мястото, където се храним в работно време, както и мястото, където получаваме заплатата си.

Видове финансови обезщетения който ви се полагат ако сте пострадали по време на работа

Според закона, ако сте станали жертва на трудова злополука, всеки пострадал или неговите наследници, са в правото си да претендират за няколко основни категории обезщетения за понесени вреди:
- финансово обезщетения за временната неработоспособност в следствие на злополуката;
- финансово обезщетение за евентуално трудоустрояване;
- персонална и/или наследствена пенсия за причинена инвалидност;
- финансова помощ при нужда от профилактика и рехабилитация;
- еднократни финансови помощи при смъртен случай;

Работодателя е задължен да ви обезщети

Всеки работодател е задължен да даде на пострадалия обезщетение за всяка една разлика между причинените вреди – били те неимуществени или имуществени, както и за пропуснатите ползи, включително обезщетенията или евентуалната пенсия по линията на обществено осигуряване. Ако заради трудовата злополука работникът или служителят е останал с трайна неработоспособност, всеки работодател е длъжен да обезщети пострадалия докато последният не навърши пенсионна възраст.
В този случай, освен дължимата ви се по закон пенсия, изискайте от своя работодател и изплащането на обезщетението за всяка разлика между полагащата ви се пенсия и трудовото възнаграждение, които сте получавали във фирмата преди инцидента.

Размер на финансово обезщетение което ви се дължи по закон

Размерите на застрахователните обезщетения се определят в Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука“, както и самия договор със застрахователя.
За да защитите правата си, добрият адвокат ще ви помогне да докажете несъмненото настъпване на т.нар. застрахователно събитие – в случая претърпяната от вас трудова злополука, както и наличие на валидно сключен с вас договор за застраховката трудова злополука, настъпилите заради инцидента на работното ви място щети и вреди

Обезщетение от застраховател и от работодател

Член 200 от Кодекса на труда констатира, че за вредите от трудовата злополука или професионалната болест във връзка с работата ви, заради които имате причинени временна неработоспособност, трайно намаляване на работоспособността 50 и повече от 50%, както и при смърт заради трудова злополука, съответният работодател носи имуществена отговорност. Обезщетението, което се дължи този член 200 на КТ се начислява така че ако застрахователят не може да покрие изцяло щетите, пострадалият е в правото си да изиска от своя работодател да ни изплати остатъка от това обезщетение.
Тоест всеки пострадал при трудова злополука е в правото си да търси дължимото му се обезщетение заради понесените вреди както от работодателя си, така и от съответния застраховател.

Задължително наемете добър адвокат при трудова злополука

За да защитите адекватно правата си, непременно потърсете помощта на добър адвокат, който ще направи така, че да получите всичко, което заслужавате и което ви се полага според законодателството.
Всеки работодател е задължен според него да сключва задължителната застраховка „Трудова злополука“ с всеки свой работник или служител.
Така при инцидент, предизвикал увреждания или смърт, пострадалите са в правото си да предявят своите претенции както към своя работодател, така и към съответния застраховател по сключената полица.

Ние ще ви помогнем и запознаем с вашите права потърсете ни

Тези отношения са формулирани в Наредбата за установяването, разследването, регистрирането и отчитането на трудови злополуки, както и в Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука“.
Правата ви са регламентирани и от българските Кодекс на труда, Кодекс за социалното осигуряване и Кодекс за застраховането, в които може лесно да се ориентирате с помощта на някой наистина опитен и добър адвокат

Изисквайте всички документи от работодателя си

Всеки работодател в това отношение от своя страна е длъжен да не крие информация за сключени застраховки трудова злополука с цел да избегне исковете срещу фирмата си, но това подлежи на санкции.
Дела по застраховката трудова злополука се водят веднага щом е установено по канален ред, че сте наистина жертва на доказана трудова злополука, поради което подлежите по една или друга причина на обезщетение.

Потърсете правата си с помощта на сайта Подай-Ръка

С помощта на нашата Асоциация за безплатна правна помощ на пострадали при ПТП и при трудови злополуки, както и на сайта ни Подай-Ръка, всеки пострадал при трудова злополука има шанса да получи квалитетни юридически съвети и помощ, така че да вземе възможно най-голямо обезщетение за щетите, които е понесъл.
Нашият екип от юристи и консултанти е опитен и квалифициран и ще ви окаже навременна помощ по всяка страна от едно евентуално съдебно дело.
Ако търсите добър адвокат в областта на трудовите злополуки, непременно ни се обадете и потърсете възможно най-бързо своите права и законни интереси. Адвокатите ни са специализирани именно в тази област и ще ви дадат безплатна консултация и правна помощ, ще ви ориентират в бюрократичната машина, ще ви помогнат в комуникацията с институции, съд и работодател и ще ви окажат пълно съдействие за нужната ви медицинска или психологическа помощ след претърпяния инцидент на работното ви място.
Важно е първо да запомните, че трябва на всяка цена веднага след трудовата услуга да потърсите правата си, да се борите за полагащото ви се максимално обезщетение за всички материални и нематериални вреди, които са ви били нанесени от злополуката на работа.
С една дума – знайте правата си и си ги потърсете задължително, при това с помощта на добър адвокат, каквито са юристите от екипа на сайта Подай-Ръкаи нашата Асоциация за безплатна правна помощ.

Получени обезщетения

Тук може да видите коментари на клиенти получили своето обезщетение с помощта на нашият екип ,,Подай ръка"
декември 25, 2020
Пострадах в катастрофа с джип

Миналата година станах участник в ПТП в района на Върбишкия проход, при което, както си карах спокойно, в моето платно връхлетя с особено висока скорост джип БМВ Х6, който ме удари. Въпреки че ми причини множество счупвания, водачът на джипа се опита и да ме изкара виновен, че ударът бил настъпил в неговата лента, което […]

Вижте още
декември 25, 2020
Пострадах в птп с увреждане на двете ръце

Преди 3 години пътувах с приятеля ми и претърпяхме ПТП на Автомагистрала „Тракия“, вследствие на което получих счупване на двете ръце. Още в болницата при мен дойдоха много хора, които се представяха за адвокати и представители на застрахователя и видиш ли щели да ми помогнат… Нямаше как да им се доверя, затова реших да потърся […]

Вижте още

Блог

Тук може да прочетете всичко важно и свързано с темите: обезщетения при трудови злополуки и птп.
юни 7, 2021
Претърпях трудова злополука на строителен обект. Какво да правя?

Строителството е една от опасните професии, с която можем да се захванем. При нея има доста трудови злополуки, които могат да бъдат доста опасни за здравето ни. Всичко това може да се потвърди чрез данните от Инспекция по труда, които сочат, че сектор Строителство е сред най-рисковите сектори. Тук най-чести злополуки могат да бъдат падане […]

Вижте още
януари 25, 2021
Как да действаме при настъпила лека телесна повреда

Когато се каже лека телесна много от хората смятат, че този вид телесна повреда е почти незабележима и няма влияние върху човека. Това в никакъв случай не е така и няма значение вида на телесната повреда, то тя е вредна за човека и никой не трябва да се сблъсква с нея. В тази статия ще […]

Вижте още

Коментари от Tweater

Доволни клиенти писали ни в социалната мрежа tweater:
Много добро отношение и добре свършена работа. Помогнаха ми в много труден за мен момент след тежка катастрофа изгубих брат си. След инцидента не знаех какво да правя и какви са ми правата след разговор с мой познат той ме насочи към инициативата Подай ръка, веднага им се обадих те откликнаха на момента и след около 1 час имахме вече среща. След 1 седмица бяха внесли делото в съда и за по-малко от година аз и моето семейство получихме своето финансово обезпечение, а виновника за злополуката лежи в затвора. Благодаря на целия екип от юристи и на екипа Подай ръка който успяха да ми помогнат.

Д. Костова

Здравейте, аз съм Калин на 33 години и преди около година пострадах в пътен инцидент. Пътувахме от морето към Пловдив по магистралата, около Стара загора един джип с бясна скорост връхлетя върху нашата кола и ни удари много тежко след инцидента бях в безсъзнание 3 дни с множество травми и счупвания. След 3 месеца ме изписаха от болницата и тогава реших да си потърся правата. След като попаднах на сайта Подай ръка веднага реших да се обадя и да им разкажа моя случай. Екипът им се зае на момента с проблема ми и след 2 дни имахме вече внесен иск в съда. За около година и половина успях да получа обезщетение в размер на 78 000 лева. Мога да кажа само едно голямо благодаря. Жестоки сте!

Калин Й.

Тук съм да оставя своето мнение за подай ръка принципно не съм от хората доверяващи се лесно затова и преди да предприема някаква стъпка проучвам добре с кого си имам работа. Така направих и с този сайт. Но след като видях само положителни коментари навсякъде и доволни клиенти реших да им се доверя. Моя случай беше травма по време на работа. Аз съм оператор на специализирана машина за направа на пласт масови кофички. Та въпросната машина имаше сериозен технически проблем за който бях информирал управата на цеха но все така отлагаха ремонта... и в един хубав момент заради тяхното нехайство пострадах аз с изгаряне на половината тяло 80 %. Адски мъки не ги пожелавам на никой. След лечение продължило повече от1 година се амбицирах и реших да ги съдя свързах се с сайта подай ръка и след около 2 седмици бяхме вкарали вече документите в съда заедно с техния екип юристи много професионално постъпиха. Сега вече имаме и опит за споразумение от страна на фирмата ми работодател което обаче не ни устройва и продължаваме с съдебния процес. Съвет към всеки потърпевш като мен търсете си правата!

Денис М.

Коментари за нас в Google:

Здравейте, през 2018г пострадах в тежка катастрофа и бях няколко месеца в болница с тежки увреждания в таза и няколко операции на гръдния кош за съжаление не можах да се възстановя но съм щастлив, че все пак съм жив. След всички тези страдания който преживях останах и без работа и без пари. Тогава един познат ми препоръча сайта на подай ръка и реших да се свържа с тях. Писах на екипа и те веднага ми обърнаха внимание още същия ден се срещнахме и те започнаха да действат по моя случай след месец вече бяха входирали всичко в съда дори и не очаквах, че толкова бързо и професионално ще подходят към моя случай... сега вече имаме и спечелено дело и присъдено обезщетение и съм супер доволен! Екипът наистина е най-добрия! Още един път ви благодаря много!

Калин Мотинов

Здравейте искам да изкажа големите си благодарности към целия екип и положения от тях труд. Аз пострадах по време на работа в цех за пакетиране на храни. Увреждането ми беше много тежко и в момента съм инвалид. След като стана инцидента бях в шок и не знаех какво да направя започнах да търся различни варианти и попаднах на сайта подай ръка. Веднага след проведен разговор с тях изпратиха екип при мен в болницата и подготвиха всички документи след седмица вече бяха вкарали всичко в съда и за по-малко от месец имахме предложение от фирмата ми работодател за особено голямо финансово обезщетение което след още малко преговори нарасна до максималния си размер и приехме офертата. Не мога да опиша колко съм доволна и колко професионално се отнесоха към моя случай! Благодаря ви още веднъж!

Жанет Борисова

Искам да изкажа моите благодарности към екипа ви! Останах изключително доволен от цялото отношение и наистина каквото казахте това и стана което е голяма рядкост вече в България. Определено сте честни и отговорни към това което правите. Лично аз пострадах при птп и то като пътник със счупена ключица, ръка, крак и таз отсрещната кола която ни помете беше виновна защото изпреварваше с несъобразена скорост и за секунди всичко се случи дори нямам и ясен спомен събудих се в болницата на системи и всичко ме болеше след което разбрах че и положението ми хич не е добре и че мога да остана инвалид за цял живот от там се почнаха операциите 6 на брой след около 8 месеца лечение успяха да ме закрепът но бях половин човек. Така и попаднах на подай ръка и се свързах с тях. След като се чухме по телефона те веднага се отзоваха и поеха случая. Направиха ми много добро впечатление още от първата среща обясниха ми всичко в детайли и ме запознаха с цялата процедура. След месец бяха вече входирали всичко в съда и за по малко от година получих своето обезщетение. Екипът е много силен и го препоръчвам на всеки пострадал при птп!

Калимера Ватос

Вижте още:
pencildatabasegraduation-hatlicenselaptop-phonerocketwheelchairthumbs-upquestion-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram